Hôm qua

"Hôm qua, hôm nay, ngày mai
Và những ngày sau nữa"
Hôm qua